Drukuj print

Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego

Autor: Anna Szkup
Opublikowano: 07.12.2020

30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Janów Lubelski zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020.  Było to pełne rolnicze badanie statystyczne, które odbywa się cyklicznie co 10 lat. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe - decyzje ważne dla wszystkich. Dane spisowe są kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

 

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe, które m.in.: zapewniały stanowiska do dokonania spisu, organizowały nabory na rachmistrzów i brały udział w szkoleniach rachmistrzów/egzaminach i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych oraz współdziałały w popularyzacji spisu rolnego. Największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika. Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020 i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym.

 

Liczba gospodarstw rolnych objętych obowiązkiem spisu w 2020 roku w naszej gminie wyniosła 1037.

 

Spis trwał od 1.09.2020 do 30.11.2020r.

 

Spis przeprowadzono 3 metodami:

  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - z tej metody skorzystało 61,66 % rolników
  • poprzez samospis internetowy – 20,72 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 17,62% rolników skorzystało z tej metody spisu.

Miło nam poinformować, że gmina Janów Lubelski powierzone zadanie wykonała w 100%.

 

W tym miejscu członkowie Gminnego Biura Spisowego w Janowie Lubelskim  dziękują wszystkim właścicielom gospodarstw rolnych za aktywny udział w spisie, za poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku spisowego oraz przekazanie cennych informacji. Słowa podziękowania kierują też w stronę rachmistrzów spisowych, którzy w tak trudnym czasie realizowali zadania, jakie stawiał przed nimi PSR 2020.

 

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
Anna Szkup

 

facebook youtube