Drukuj print

Zacznijmy od poezji… Archiwalny wpis

Opublikowano: 08.06.2020

Prezentację artystów naszego regionu rozpoczynamy od poety.

RYSZARD MARTYNA

Moja poezja jest synonimem piękna i dobra, aktem odwagi, snem metafor…  - tak Poeta pisze o swojej twórczości.  Te piękne słowa niosą w sobie obietnicę głębokich przeżyć, niezapomnianych wrażeń i prawdy zawartej w słowach. Zapewniamy, że nie ma w nich przesady i warto sięgnąć po utwory autora. Wśród nich znaleźć można wiersze miłosne, patriotyczne, religijne oraz coś lżejszego: fraszki, aforyzmy, limeryki.

Swój pierwszy tomik poezji autor wydał będąc na emeryturze, ale poezję tworzy od dawna, właściwie przez całe swoje życie. Wielu z nas zna jego utwory, ale są i tacy, którzy zetkną się z nimi po raz pierwszy. Polecamy i zachęcamy.

Jak dotąd ukazały się cztery tomiki poezji autorstwa Pana Ryszarda Martyny:

Zatrzymać czas (2001)
Na drodze Ewangelii (2003)
Siła Miłości (2014)
Taniec Chocholi (2017)

Jego wiersze ukazały się również w dwóch antologiach: Dojrzewanie w miłości. Antologia współczesnej poezji polskiej, Radom 2003 oraz Do Ciebie Ojcze… Antologia modlitw, Radom 2003; w prasie ogólnopolskiej (Gość Niedzielny) oraz lokalnej (Janowskie Korzenie, Gazeta Janowska, Panorama Powiatu Janowskiego).

Autor chętnie uczestniczy w konkursach poetyckich, spotkaniach autorskich z młodzieżą i osobami dorosłymi organizowanymi w szkołach, bibliotekach, Janowskim Ośrodku Kultury i Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim. Za swą twórczość literacką został wyróżniony certyfikatem „Produkt Lokalny Ziemi Janowskiej” w kategorii Twórcy, statuetką „Antek Roku 2014” w kategorii Talent Roku oraz dyplomem za udział w XVI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. Ukoronowaniem twórczości autora jest, przyznana, w 2019 roku, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorowa odznaka: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Ciekawostka: Pan Ryszard swój pierwszy wiersz poświęcił żonie, p. Ewie Zobczyńskiej- Martyna. Pani Ewa, wybitna polonistka, jest pierwszym odbiorcą i surowym recenzentem utworów męża.

Oto próbki talentu autora:

Zrozumieć czas
Wszyscy żyjemy pod presją czasu,
on nas wzywa, on nas zniewala.
Pośród tumultu, zgiełku, hałasu,
ludzkie emocje ciągle wyzwala.

Wszyscy żyjemy tuż obok siebie,
dzieli nas wielka głębia i pustka,
to Ty beze mnie, a ja bez Ciebie,
co chcą powiedzieć dziś nasze usta.

I jak zrozumieć tę myśl bogatą,
wśród nienawiści, pychy i złości,
gdzie się podziały potrzebne światu,
słowa nadziei, wiary, miłości.

Wszyscy płyniemy z czasem jak rzeka,
on nas porywa, on nas przygniata,
myśl rozbiegana szybko ucieka,
i nie pozwala z drugą się zbratać.

Gonisz za czasem z dolą tułaczą,
dźwigając brzemię i jego piętno,
lęk nieustannie krąg swój zatacza.
Zabiera młodość, radość i piękno.

Janowskie Genezaret
Gdzie wody czystej, przejrzystej jest toń,
która z janowskich źródeł od lat bije,
tam Chrystus wyciągnął do ludu swą dłoń,
stanął, spogląda, błogosławi... Żyje

Zapatrzony swym wzrokiem w te źródła głęboko,
co z ziemi tryskają i od wieków płynął,
wzrok jego biegnie i patrzy z wysoka,
On przyszedł tu do nas z dobrą nowiną.

W lustrzanej wodzie widzę jego postać,
Chrystus Pan stoi tuż nad jego brzegiem,
Przyszedł tutaj do nas, żeby już pozostać.
Źródła sobie płyną od lat swoim biegiem.

Czy mi się tak zdaje, czy naprawdę słyszę,
że Chrystus stopami dotyka tej wody?
Wciąż wypływa fala co falę kołysze,
jakby błogosławił swój lud ubogi.

To jest źródło życia, to wielki dar Boski,
co z ziemi trysnęło z taką mocą bicia,
gdy w nim się obmyjesz, przemijają troski,
bo Chrystus i źródło - to jest źródło życia.

Idź i patrz
Idź i patrz przed siebie.
To, co daleko, jest blisko.
Gdy przyjdzie czas spojrzeć za siebie,
oby nie było to rumowisko

Srebro czy złoto
Głupi, gdy milczy, wyjdzie na mądrego.
Mądry, gdy gada, wyjdzie na głupiego.
Gdzie tu jest srebro, a gdzie jest złoto?
Żegnaj nam cnoto, witaj niecnoto.

Na koniec kilka aforyzmów:
Na początku był chaos i tak już zostało.
Naturę z kulturą trudno pogodzić.
Lekarstwo bywa gorsze od choroby.
Oprócz poglądów trzeba mieć jeszcze wiedzę.

Przejdź do oryginalnej wersji publikacji w archiwalnej wersji strony
facebook youtube