Drukuj print

XXXV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 17 września

Autor: Łukasz Butryn
Opublikowano: 10.09.2021

ZAWIADOMIENIE


Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 17 września 2021 r., o godz. 9.30 odbędzie się  XXXV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 21 lipca 2021 r.
 4. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków,
 • uchwała w sprawie oddania nieruchomości w najem,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy il. Ks. Skorupki,
 • uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,
 • uchwała w sprawie ustanowienia służebności,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Janowie Lubelskim i nadania jej statutu,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (ul. Bialska),
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (ul. Boh. Poryt. Wzg.),
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2021 – 2031.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.      

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube