Drukuj print

Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janów Lubelski przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 1985/1

Autor: Andrzej Molicki
Opublikowano: 04.08.2022

Nr działki: Działka nr 1985/1.

 

Nr księgi wieczystej: ZA1J/00055620/5 (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań).

 

Pow. działki w m2: pow. ogółem 334 m2.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty. Nieruchomość stanowi własność Gminy Janów Lubelski. Przez nieruchomość przebiegają linia energetyczna n/n, linia telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Janów Lubelski objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „POŁUDNIE-OGRODY” – Etap 1, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/288/21 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 22.06.2021 r.(Dz. U. Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 3396).
Zgodnie z w/w  planem działka przeznaczona jest pod  tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług związanych z obsługą turystów i mieszkańców  usług oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU-6;
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.    

 

Cena: Roczny czynsz dzierżawny - 600,00 zł plus podatek VAT.

 

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

file
Wykaz.pdf
0.41 MB
download Pobierz
facebook youtube