Drukuj print

Wspominamy - Śp. Ewa Janus. Ś. Jan Machulak. Śp. Danuta Mędrek, Śp. Grzegorz Kwiecień

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 02.11.2022

Pamiętamy te wszystkie rozmowy, te wszystkie spotkania. Ten czas. Byli z nami i pozostaną w naszej pamięci…

To oni tworzyli janowski samorząd.

 

Śp. Ewa Janus  –  W grudniu 2021 roku  zmarła  Ewa Janus. W latach 2006-2010 była radną Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, następnie w latach  2010-2014 oraz 2014-2018 była Przewodniczącą Rady Miejskiej. Była także Radną Rady Powiatu Janowskiego.

 

 

 

 

 

Śp. Jan Machulak –  W maju 2019 roku zmarł Jan Machulak. Od 1996 do 2019 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim. Redaktor gazety samorządowej „Ziemia Janowska. Kolejno Redaktor i  długoletni Redaktor Naczelny Gazety Janowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Śp. Danuta Mędrek –  W październiku 2022 roku zmarła Danuta Mędrek. Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

W latach 1969 – 1995 pełniła funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Śp. Grzegorz Kwiecień – W maju 2021 roku zmarł Grzegorz Kwiecień. Grzegorz Kwiecień służbę w Zawodowej Straży Pożarnej rozpoczął 11 lutego 1974 roku. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył z dniem 30 listopada 1998 roku w stopniu aspiranta sztabowego przechodząc w stan spoczynku. Po przejściu na emeryturę Grzegorz Kwiecień w okresie od kwietnia 2006r. do maja 2021r. pełnił funkcję komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowie Lubelskim

facebook youtube