Drukuj Drukuj

Ważne informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy !

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 26.02.2022
Kilka ważnych informacji dotyczących uchodźców z Ukrainy!
Pierwszych 21 osób z Ukrainy zostało zakwaterowanych w internacie przy Zespole Szkół Technicznych. Są to matki z dziećmi. Starostwo Powiatowe zaopatruje ich w potrzebne rzeczy.
Na terenie naszej gminy zapewnionych jest około 200 miejsc noclegowych: w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, w innym obiekcie Nadleśnictwa tzw. Cegielni i w internacie Zespole Szkół Technicznych.
Wszystkie osoby, które trafią do tych miejsc noclegowych są kierowane przez tzw. punkty recepcyjne znajdujące się przy granicy z Ukrainą.
Tylko za osoby kierowane przez te punkty recepcyjne będą opłacane koszty ich pobytu.
W pierwszej kolejności będą wykorzystywane obiekty będące w dyspozycji instytucji publicznych.
Kolejne obiekty będą uruchamiane wówczas, gdy będzie taka konieczność.
Wielu naszych mieszkańców pyta, gdzie można składać pomoc rzeczową dla uchodźców.
W poniedziałek będziemy ustalać punkty, do których będzie można tę pomoc dostarczać.
Dziękuję Państwu za dobre serca i chęć niesienia pomocy poszkodowanym
Pozostajemy w bieżącym kontakcie
Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego
facebook youtube