Drukuj print

UWAGA ! Praca zdalna w Urzędzie Miejskim !

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 03.11.2020
UWAGA ! Praca zdalna w Urzędzie Miejskim !

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami władz państwowych z dniem dzisiejszym tj. 3 listopada 2020r. wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych. Na mocy wprowadzonych przepisów do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierujący daną jednostką polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.  Oznacza to, że pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, powinni pracować zdalnie.  Prosimy Państwa, by  korzystać z elektronicznych form korespondencji tj.: poczta e-mail czy też platforma E-PUAP oraz kontaktu telefonicznego. Tak jak dotychczas w holu budynku urzędu  wystawiona jest urna, do której można składać pisma. Ważne jest , aby składając pismo podali Państwo numer telefonu, który umożliwi pracownikowi kontakt w razie potrzeby. Korespondencja będzie przekazywana  pracownikom w celu załatwienia danej sprawy. Na stronie internetowej w zakładce: Kontakt klikając w link: https://www.janowlubelski.pl/kontakt/ znajdziecie Państwo numery kontaktowe do Urzędu oraz adresy e-mail. Na stronie internetowej w zakładce Formularze do pobrania znajdziecie Państwo wzory pism dotyczące m.in.: wycinki drzew, deklaracji na odpady, spraw podatkowych, wnioski o wypis/wyrys czy też planowania przestrzennego itp.

Jeśli chodzi o pracę Urzędu Stanu Cywilnego osobistego stawiennictwa w Urzędzie wymagają jedynie następujące sprawy:

  • sporządzenie aktu urodzenia,
  • sporządzenie aktu zgonu,
  • wydanie odpisu aktów przeniesionych do rejestru stanu cywilnego.

W innych sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z USC pod numerem telefonu 15/8724-321 lub 603 785 224.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich osobistego stawiennictwa wymaga odbiór dowodu osobistego. Wydawanie dowodów osobistych odbywać się będzie w poniedziałki i środy. Jeśli chodzi o sprawy meldunkowe  prosimy o złożenie stosownego pisma, wnioski do pobrania na stronie internetowej w dziale:  Załatw sprawę w urzędzie w zakładce dowody osobiste oraz zameldowania i wymeldowania. Odpowiedź otrzymacie Państwo pocztą. Kontakt do Referatu pod numerem telefonu 15/8724-309 lub 603 779 165.

Kasa Urzędu Miejskiego zostaje zamknięta do odwołania.

 

facebook youtube