Drukuj print

Uroczystości odpustowe w Janowskim Sanktuarium

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 14.09.2020

 

Coroczne uroczystości odpustowe w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Janowskim Sanktuarium to wydarzenie szczególne w kalendarzu dat religijnych i historycznych naszego miasta. Przypomnijmy, że 8 września 1939 roku miało pierwsze bombardowanie Janowa Lubelskiego. Tego dnia, niemieckie bomby trzykrotnie spadły na nasze miasto, w którym odbywał się odpust. Miasto zostało zniszczone, „Wokół zabici, zgliszcza domów i sterczące kikuty kominów”, wspominał ówczesny wikariusz ks. Czesław Dmochowski.

W kalendarzu dat religijnych to dzień szczególny. Tego dnia ma miejsce doroczny odpust połączony z dożynkami dekanalnymi. Tradycyjne tuż przed uroczystą Mszą Świętą ma miejsce korowód dożynkowy w którym udział biorą delegacje z poszczególnych parafii dekanatu janowskiego. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli była Ewa Łukasik i Zbigniew Kurzyna starostowie dożynek z mieszkańcami Łążka Garncarskiego z Sołtysem Janem Jarmuziewiczem. Gminę Janów Lubelski reprezentowali również mieszkańcy Momot.

Każda z delegacji przedstawiła krótki program artystyczny oraz wieńce dożynkowe m.in. z Parafii Łążek, Branew, Krzemień, Wólka Ratajska, Godziszów, Dzwola, Chrzanów, Kocudza, Andrzejów, Momoty.

Sumie odpustowej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali Dziekan Dekanatu Janowskiego ks. Jan Kardaś,  ks. Tomasz Lis - Nowy Proboszcz Janowskiego Sanktuarium, Ks. dr Jacek Staszak (dotychczasowy Proboszcz), ks. dr Roman Janiec -  Kanclerz Kurii oraz kapłani z ościennych Parafii.

Ten dzień z pewnością zapisze się w historii parafii. Kanclerz kurii odczytał dekret nominacji ks. Tomasza Lisa na nowego proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Nowy Proboszcz ks. Tomasz Lis złożył uroczyście wyznanie wiary oraz przysięgę proboszczowską. Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował dotychczasowym księżom proboszczom, wikariuszom oraz innym posługującym kapłanom w Janowskim Sanktuarium za ich duszpasterskie trudy, za wszystko czego dokonali wspólnie z parafianami. „Jesteśmy wdzięczni św. Janowi Pawłowi II za to, że na skutek reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce Janowskie Sanktuarium znalazło się ono w Diecezji Sandomierskiej. To wielki dar, honor ale i obowiązki” – podkreślił Bp Nitkiewicz.

Po Eucharystii Biskup Ordynariusz poświęcił wieńce dożynkowe. Kolejno odbyła się procesja po Placu Maryjnym. Na zakończenie uroczystości przed obrazem Matki Bożej odbyło się obsadzenie ks. Tomasza Lisa jako prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

facebook youtube