Drukuj print

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów

Autor: Kamil Wybrański
Opublikowano: 17.01.2022

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej została wprowadzona ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpad komunalny w przydomowych kompostownikach. Z ulgi mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

 

By móc skorzystać z ulgi, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ulga w wysokości 1 zł miesięcznie przysługuję na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Z ulgi nie mogą skorzystać mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej.

 

W przypadku skorzystania z ulgi na kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, mieszkaniec nie będzie mógł wystawiać odpadów bio w workach przed posesją.

 

Złożenie nowej deklaracji z zaznaczonym oświadczeniem o kompostowaniu podlega kontroli i weryfikacji zasadności przyznania ulgi. Firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych posiada informację o nieruchomościach które korzystają z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

 

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności złożonych w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika, straci prawo do zwolnienia z ulgi

Zostanie wydana decyzja stwierdzająca utrata prawa do zwolnienia z ulgi.

 

Utrata prawa do zwolnienia z ulgi, następuję od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostało stwierdzone wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż  po upływie 6 miesięcy.

facebook youtube