Drukuj print

Trwają intensywne prace w Parku Misztalec

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 05.10.2021

Bardzo sprawna organizacja pracy. Tak można powiedzieć o robotach, które wykonywane są w Parku Misztalec.  Obecnie możemy zaobserwować prace przy zbiorniku. Został on odmulony i oczyszczony – co prezentują zamieszczone zdjęcia. Trwają nasadzenia roślinności wodnej poprzez ułożenie wegetacyjnej maty kokosowej, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ po ukorzenieniu będzie zapobiegać erozji zbiornika.

Obecnie trwają również prace związane z wykonaniem zejść (schodów) do zbiornika.

Wśród zadań zaplanowanych w bieżącym roku jest również nasadzenie zieleni wodnej w skarpie zbiornika oraz montaż fontanny pływającej w zbiorniku, jak również oświetlenie, monitoring, przebudowa istniejących alejek z kostki brukowej.

W przyszłym roku planowany jest remont schodów wraz z poręczami łączących górną i dolną część parku, przebudowa przepustów imitujących mostki oraz wyremontowanie murku oporowego u podnóża skarpy. Zamontowane zostaną również ławki drewniane na górnej części murka. W realizacji zadania przewidziano także dostawę ławek parkowych oraz koszy wraz z montażem.

Prace są realizowane w ramach zadania pn. Rewitalizacja Społeczno – Gospodarcza Janowa Lubelskiego – Park Misztalec. Wykonawcą jest firma TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube