Drukuj print

Świadczenie dla Polaków goszczących uchodźców – złóż wniosek

Autor: Katarzyna Dzadz
Opublikowano: 22.03.2022

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, na jego wniosek.

 

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

 

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

 

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego, za dni w których obywatele Ukrainy faktycznie przebywali w miejscu zakwaterowania.

 

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon: 15/87 24 676

 

facebook youtube