Drukuj Drukuj

Stowarzyszenie Przewoźników: walne zebranie, jubileusz i bal

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 29.02.2024
Stowarzyszenie Przewoźników: walne zebranie, jubileusz i bal

W dniu 10-tego lutego br. odbyło się kolejne walne zebranie Stowarzyszenia Przewoźników Regionu Janowskiego. To już jest 19-ty rok działalności. Stowarzyszenie zostało założone w 2005 roku jako oddolna inicjatywa transportowców aby w grupie mieć większą moc i korzyści stąd wynikających.

Działalność Stowarzyszenia była corocznie przedstawiana na kolejnych walnych zebraniach.

Największym naszym dużym sukcesem jest współpraca z firmą Goodyear. Dzięki nim mieliśmy i mamy fachowe doradztwo w zakresie doboru i eksploatacji opon do różnych warunków oraz korzystne warunki zakupowe.

Firma Goodyear jest naszym głównym sponsorem naszej działalności.

Chciałbym pokreślić naszą dobrą współpracę z Inspekcją Transportu Samochodowego w Lublinie.

Dużą pomoc w organizacji naszego Stowarzyszenia oraz organizacji branżowych szkoleń udzieliło nam Stowarzyszenie Przewoźników z Białej Podlaskiej.

Dobrze też oceniamy współpracę z naszymi lokalnymi władzami.

W naszej działalności gospodarczej zawsze występują problemy, które są tożsame z problemami ogólnokrajowymi.

Miejmy nadzieję, że nasze nowe władze będą nas traktować jako równorzędny partner a nie jako „dojna krowa”, z której można ciągle coś wyciągnąć.

Na naszym terenie najwięcej jest firm typu mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 pracowników licząc na pełne etaty. Następna grupa to mały przedsiębiorca o zatrudnieniu średniorocznym mniej niż 50-ciu pracowników. Tych firm już jest dużo mniej.

W skali kraju według GUS w 2021 roku funkcjonowało 2.355.639 firm zaliczanych jako mikro przedsiębiorcy. W tej grupie było 74 % firm, w których miejsce pracy było dla jednej osoby. Firm mikro przedsiębiorców, a więc zatrudniający do 9 – ciu pracowników stanowiło 96 % wszystkich firm zapewniało 75 % wszystkich wpływów z podatku i wytwarzało 51 % zysku gospodarki kraju.

To widać jakie znaczenie w gospodarce kraju mają tego typu przedsiębiorstwa.

A jakie było podejście naszych władz, to każdy odczuł na własnej skórze.

Polska gospodarka to nie duży przemysł, hipermarkety, huty czy kopalnie, to przede wszystkim setki tysięcy drobnych przedsiębiorstw.

W małych i mikro przedsiębiorcach uwzględniając członków rodzin pracuje około 6.5-7 mln osób. Najwyższe podatki z działalności gospodarczej płacą firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Po wielu latach destrukcji prawa podatkowego nie mamy spójnego systemu podatkowego.

Niezmiennie od ponad 30 lat problemem, z którym muszą borykać się polscy przedsiębiorcy, jest przeregulowanie prawa. Gąszcz przepisów, nierzadko zbytecznych, niechlujne ich stanowienie i różnorodność interpretowania przez urzędy hamują rozwój firm.

Obecnie dużym problemem naszej gospodarki jest próba przejęcia rynku przewozowego przez Ukrainę oraz zalew ich towarów rolnych.

W dyskusji były poruszane bieżące problemy  a szczególnie podkreślano brak skutecznego lobbowania u naszych najwyższych władz krajowych oraz problemy kadrowe. Na wiele tematów w formie komentarza i wyjaśnienia przedstawiła pani Aneta Dolińska, która jest prezesem Zarządu sieci niezależnych warsztatów samochodowych pod nazwą Partner Opony Polska.

W dyskusji wziął udział Stanisław Mazur – radny naszego powiatu oraz starszy Cechu Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorców Andrzej Łacko.

Nadmienione było, że Stanisław Mazur kandydował na senatora z Paktu senackiego. Najwięcej głosów otrzymał poza naszym terenem. Nasi wyborcy nie byli mu przychylni. Na pytanie dlaczego tak się stało, padła odpowiedź, że przez mentalność i zawiść. Była to jedyna okazja, kiedy z naszego miasta mógł być przedstawiciel w senacie.

W trakcie walnego zebrania odbyła się miła uroczystość jubileuszu 40 lat działalności firmy pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy „Auto-Wulkanizacja”, której właścicielem jest Jan Swacha.

Jan Swacha był głównym inicjatorem założenia Stowarzyszenia i pełnił funkcje prezesa do 2022 roku kiedy to przeszedł na emeryturę oraz przekazał swoją działalność innym przedsiębiorcom.

Z tej okazji otrzymał wyróżnienia i podziękowania od Burmistrza Janowa Lubelskiego, firmy Goodyear i Stowarzyszenia Przewoźników Regionu Janowskiego.

Obecnie funkcję prezesa pełni Aleksander Chałabis a jego zastępcą jest Jakub Rak.

Po zakończonym zebraniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację i bal karnawałowy.

W przyszłym roku Stowarzyszenie będzie obchodzić jubileusz 20 – lecia swojej działalności.

Tekst i zdjęcia: Jan Swacha

facebook youtube