Drukuj print

Ruszyły zapisy na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 23.02.2021
Ruszyły zapisy na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

22 lutego ruszyły zgłoszenia pracowników placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez gminę lub powiat, a także działających na zlecenie lub na podstawie zezwolenia wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta lub starosty powiatu. Rejestracja ta odbywać się będzie za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Potrwa do 24 lutego br.
Pracownicy placówek wsparcia dziennego mogą zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 do kierownika/dyrektora placówki, w której są zatrudnieni. Nie muszą dodatkowo wypełniać żadnych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Zgłoszenie za pomocą specjalnego formularza dokona za nich wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta, starosta powiatu lub osoba przez nich upoważniona.
Procedura krok po kroku
Każdy pracownik, który będzie chciał przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19:
 

  • zgłasza się do pracodawcy (kierownika/dyrektora placówki, w której jest zatrudniony);
  • wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu pozyskuje dane pracowników od pracodawcy;
  • wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu wypełnia przeznaczony do tego celu formularz, zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  • szpital węzłowy ustala termin oraz formułę szczepienia;
  • szpital węzłowy przekazuje pracownikom termin oraz miejsce szczepienia.

 
Ważne! Pamiętaj, że formularz wypełnia właściwy ze względu na miejsce prowadzenia placówki wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu (w zależności przez kogo prowadzona jest dana placówka lub kto zlecił/zezwolił na jej prowadzenie).
 
Pytania i odpowiedzi
 
Dzieci często przechodzą koronawirusa bezobjawowo, pracownicy są bardziej narażeni na zakażenie poprzez codzienny kontakt ze swoimi podopiecznymi.
 
Kiedy i gdzie można zapisać pracowników placówek wsparcia dziennego?
 
Zapisy trwają od 22 do 24 lutego br.
Formularz dostępny jest bezpośrednio na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 
Kto wypełnia formularz? Czy pracownik musi sam się gdzieś zarejestrować?
 
Pracownik musi poinformować o chęci zaszczepienia się kierownika/dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. Nie musi wypełniać żadnych dodatkowych formularzy, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms – zrobi to za niego wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu po uzyskaniu niezbędnych danych od kierownika/dyrektora placówki. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, pracownik ten otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.
 
W dniu wyznaczonego terminu pracownik musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 
Jakie informacje należy podać się w formularzu?
 
W formularzu podaje się podstawowe dane placówki wsparcia dziennego: nazwę placówki oraz dane adresowe. Osoba wprowadzająca dane pracowników (wójt gminy, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu – w zależności przez kogo prowadzona jest dana placówka lub kto zlecił/zezwolił na jej prowadzenie) podaje również swoje dane lub dane osoby upoważnionej przez niego do wprowadzenia danych w formularzu (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail).
 
Po wprowadzeniu liczby pracowników podaje się dane każdego z nich – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku, gdy dany pracownik nie ma numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu), a także numer telefonu komórkowego pracownika (nie jest wymagany, jednak znacznie przyspiesza kontakt z nim).
 
Czy w formularzu można wybrać preferowane miejsce szczepienia?
 
Tak, w formularzu wybiera się z listy preferowane miejsce szczepienia. Lista proponowanych punktów szczepień obejmuje jedynie województwo, w którym mieści się dana placówka wsparcia dziennego.
 
Czy szczepienie jest obowiązkowe?
 
Nie, szczepienie jest tylko dla chętnych pracowników.
 
Czy są limity wieku pracowników, których można obecnie zgłaszać na szczepienie?
 
Formularz dostępny w dniach 22-24 lutego br. dotyczy zgłoszeń pracowników urodzonych w 1956 r. i młodszych.
 
Czy w formularzu można zgłosić wszystkich pracowników placówki wsparcia dziennego?
 
W formularzu można zgłosić wszystkie osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego – także osoby zatrudnione na innych stanowiskach, jeśli mają kontakt z dziećmi objętymi opieką tej placówki. W formularzu nie wskazuje się stanowiska danego pracownika, zatem to kierownik/dyrektor danej placówki decyduje, których pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w szczepieniach, powinien zgłosić.

Strona z formularzem zgłoszenia 

facebook youtube