Drukuj print

Rewitalizacja Parku Misztalec – podpisanie umowy z wykonawcą

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 16.07.2021

Już niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane z rewitalizacją Parku Misztalec. 15 lipca br. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś podpisał umowę z wykonawcą Krzysztofem Biernatem. W podpisaniu umowy uczestniczyła Barbara Mucha – Gł. specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych UM, Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego.

 

Dokładnie 8 ofert zostało złożonych na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego – Park Misztalec”. Najkorzystniejszą z ofert była firma TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa Lubelskiego z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 919 962, 35 zł brutto. Natomiast najwyższa oferta została złożona przez firmę z Starego Sącza na kwotę około 3 491 970, 00 zł, inne kwoty złożone przez wykonawców opiewały w granicach około 2- 3 mln. zł.

 

Jak pisaliśmy już wcześniej „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego” to projekt w zakres którego wchodzi wiele zadań, których głównym zakresem jest poprawa warunków i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jednym z nich prace związane z przebudową Rynku i budową nowego dworca. Te prace możemy obserwować od dłuższego czasu. Kolejnym zadaniem będą prace związane z rewitalizacją Parku Misztalec. Park posiada zbiornik wodny, który w ramach projektu rewitalizacji zostanie zmodernizowany (odmulone zostanie dno zbiornika wodnego), jak również dno zbiornika zostanie obsadzone roślinami wodnymi. Ponadto zostanie zakupiona i zamontowana fontanna pływająca, nasadzone zostaną krzewy i drzewa, obsadzone zostaną kwietniki bylinami, wykonane zostaną trawniki parkowe.

 

W ramach rewitalizacji Parku Misztalec zostaną wybudowane alejki z kostki brukowej, wyremontowane zostaną przepusty imitujące mostki, wyremontowany zostanie murek u podnóża skarpy, jak również schody łączące górną część parku z dolną.

 

Wybudowane zostaną alejki z kostki brukowej, zainstalowane zostaną urządzenia oświetleniowe, zostaną zakupione ławki parkowe, kosze i zamontowane na terenie Parku Misztalec. Wybudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oświetlania oraz sieć monitoringu terenu parku.

Dodajmy, że projekt zostanie wykonany w ramach RPO WL na LATA 2014-2020.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube