Drukuj print

Przyznano dotacje dla Janowskiego Sanktuarium

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 25.05.2021
Przyznano dotacje dla Janowskiego Sanktuarium

Burmistrz Janowa Lubelskiego wspiera nie tylko promocję i ochronę  zdrowia, ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, czy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji społecznej. Przyznaje również dotacje dla klubów sportowych, ale również wspiera działania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi naszych janowskich zabytków.

 

O dotacje w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnym, mogła ubiegać się osoba fizyczna lub  jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny – jak czytamy w uzasadnieniu.

W tym roku taką dotację w kwocie 70 tys. udzielono na prace przy Janowskim Sanktuarium. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą Rady Miejskiej.

Stosowna umowa na dotacje została podpisana 24 maja br. przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Proboszcza Parafii ks. Tomasza Lisa.

 

Dotacja do elewacji frontowej Janowskiego Sanktuarium pozwoli na pokrycie części kosztów, sam remont zabytku szacowany jest na kilkaset tysięcy złotych. Janowskie Sanktuarium zostało wybudowane na przełomie XVII/XVIII wieku i należy do jednych z najważniejszych zabytków naszego miasta.

 

Przypomnijmy, że w 2018 roku gmina udzieliła dotacje na prace przy zabytku dla parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych w wysokości 50 tys. złotych. W 2019 roku - 20 tys. dotacji przyznano dla Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego na odnowienie trzech nagrobków na cmentarzu parafialnym (nagrobki do renowacji zostały wytypowane we współpracy z konserwatorem dzieł sztuki).  Także 20 tys. przyznano dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela na montaż monitoringu wizyjnego i zakup regałów ekspozycyjnych do Muzeum Parafialnego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube