Drukuj print

Przypominamy o terminach płatności podatków

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 10.02.2021
  • Osoby prawne podatek od nieruchomości pierwsza rata do 31 stycznia, a pozostałe do każdego 15 dnia miesiąca
  • Osoby prawne podatek rolny i leśny płatny w czterech ratach

Do 15 marca

Do 15 maja

Do 15 września

Do 15 listopada

     - osoby fizyczne podatek od nieruchomości rolny i leśny płatne w czterech ratach

             Do 15 marca

             Do 15 maja

             Do 15 września

             Do 15 listopada

Podatek od środków transportowych płatny w dwóch ratach!!! Do 15 lutego i do 15 września

Informujemy Państwa, że Kasa Urzędu Miejskiego  otwarta dla mieszkańców od 8 lutego  do 31 marca 2021.

Opłaty należy uiszczać drogą internetową lub w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim (przy ulicy Zamoyskiego)

Numer konta bankowego gminy

facebook youtube