Drukuj Drukuj

Program „Ciepłe Mieszkanie” możliwość uzyskania dofinansowania dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w Gminie Janów Lubelski

Autor: Edward Podkański
Opublikowano: 20.12.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie”

możliwość uzyskania dofinansowania dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w Gminie Janów Lubelski

 

Gmina Janów Lubelski informuje, że do dnia 19.01.2024r. prowadzi nabór ankiet w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja wypłacająca dotację jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Program kierowany jest do: właścicieli/najemców lokali w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych piecami na paliwo stałe na terenie  Gminy Janów Lubelski.

 

Podstawowym kryterium programu: jest wymiana kotła/pieca/kominka  c.o. na paliwo stałe (tzw. kopciucha opalanego węglem i drewnem) na inne efektywne źródła ciepła tj. pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł na Pellet/drewno o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne itd.

 

Zakres kosztów podlegających refundacji obejmuje:

 1. koszt wykonania dokumentacji projektowej dla n/w zadań
 2. zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze z osprzętem i zbiornikiem akumulacyjny,/buforowym, zbiornikiem cieplej wody użytkowej;
 3. zakup i montaż kotła gazowego wraz z osprzętem i instalacją prowadzącą od przyłącza do kotła;
 4. zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie wraz z osprzętem;
 5. zakup i montaż kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie wraz z osprzętem;
 6. zakup i montaż urządzenia grzewczego elektrycznego wraz z osprzętem;
 7. zakup i montaż materiałów wchodzących w skład instalacji c.o. i cwu do węzła cieplnego w budynku;
 8. zakup i montaż materiałów wchodzących w skład instalacji c.o. i cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu);
 9. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 10. zakup i montaż stolarki okiennej i balkonowej;
 11. zakup i montaż stolarki drzwiowej (drzwi do lokalu oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej);

 

 

Ankiety dla osób zainteresowanych można pobrać:

- w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.janowlubelski.pl

- w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Wypełnione ankiety należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 do dnia 19.01.2024r. do godz. 14:30.

 

W przypadku dodatkowych pytań osobami do kontaktu są:

Władysław Tylus tel. 015/ 8724 317, email: czystepowietrze@janowlubelski.pl

Edward Podkański tel. 015/8724 322, email: edward.podkański@janowlubelski.pl

Andrzej Orzeł tel. 015/8724 671, email: andrzej.orzel@janowlubelski.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://www.wfos.lublin.pl/nabor-2023.html

 

Załączniki:

 1. Ankieta dla mieszkańców

 

UWAGA !!!

 1. Warunkiem koniecznym do udziału w programie „Ciepła Mieszkanie” jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Janów Lubelski z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
 2. Kwota refundacji poniesionych kosztów dla właścicieli/najemców lokali waha się w zakresie od 30 do 90% faktycznie poniesionych kosztów. O wysokości dotacji decyduje kryterium dochodowe za 2022 rok. Zaświadczenie o dochodach można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim.
 3. Przyznane środki będą wypłacane po podpisaniu umowy z Gminą oraz po wykonaniu prac
  i przedstawieniu faktur.
 4. Zadania zostaną zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dotacji przez gminę Janów Lubelski.
Plik
Ankieta dla mieszkańców - Program Ciepłe Mieszkanie.odt
0.03 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube