Drukuj Drukuj

Podpisanie umowy na remont budynku obwodu Dawnej Kancelarii Ordynacji Zamoyskiej

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 23.05.2024
Podpisanie umowy na remont budynku obwodu Dawnej Kancelarii Ordynacji Zamoyskiej

Podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku obwodu Dawnej Kancelarii Ordynacji Zamoyskiej” tzw. „Starej Poczty”.  Umowa została podpisana przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Marcina Flisa przedstawiciela firmy WIKO SYSTEM Sp. z o.o.  w obecności Moniki Machulak - Skarbnik Gminy, Bernarda Zakościelnego – Kierownika Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji UM oraz Annę Flis – Inspektor ds. zamówień publicznych i Joannę Startek – Inspektor ds. Inwestycji (która z ramienia gminy będzie prowadzić inwestycje)

 Na realizację tego zadania ogłoszony został przetarg, na który wpłynęło 4 ofert.

Prace w zakresie termomodernizacji budynku, w tym: demontażu starego orynnowania, instalacji odgromowej na ścianach, demontażu zadaszenia oraz balustrady przy wejściu (od parkingu), demontażu zadaszenia, balustrady oraz konstrukcji nad zejściem do piwnicy od strony południowo – wschodniej, demontażu kratek wentylacyjnych. Ponadto zostaną rozebrane:  dwie betonowe studzienki, schody zewnętrzne do piwnicy od strony południowo – wschodniej, oraz schody zewnętrznych wraz z palisadami od strony elewacji południowo – zachodniej (od parkingu) oraz opaska wokół budynku. Zostaną skute tynki zewnętrzne ze ścian budynku oraz z muru oporowego. W zakres robót budowalnych będą wchodzić także prace, jak: wykonanie izolacji pionowej piwnic i ścian fundamentów - hydroizolacja typu ciężkiego, wykonanie muru oporowego, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie dwóch betonowych doświetlaczy okiennych piwnicy, wykonanie nowych zewnętrznych schodów z bloków betonowych wraz z palisadą boczną i balustradą. Ponadto zostaną zamontowane nowe rynny i rury spustowe, wymienione drzwiczki do skrzynki elektrycznej i gazowej na nowe w stylu staromiejskim, zostanie wyczyszczona i pomalowana istniejąca stolarka okienna zewnętrzna, wykonane zostaną daszki systemowe nad schodami zewnętrznymi i doświetlaczami okiennymi.

Elewacja zostanie pomalowana w kolorystyce zatwierdzonej przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pieniądze na remont budynku obwodu Dawnej Kancelarii Obwodu Ordynacji Zamoyskiej, gmina Janów Lubelski pozyskała z Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Jest to kwota 480 tys. zł.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube