Drukuj print

Planowanie budżetu gminy Janów Lubelski na 2022 rok

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 29.11.2021
Planowanie budżetu gminy Janów Lubelski na 2022 rok

      Dla większości z Państwa budżet to nudny i  skomplikowany dokument.  Dla każdego z nas tak naprawdę   ważne jest to, co dotyczy mojej ulicy, mojego osiedla ,  czy realizacji potrzeb mojej rodziny, moich dzieci,  potrzeb młodzieży   czy  potrzeb osób starszych.

     Jednak w oparciu o dobrze zaplanowany budżet funkcjonują nasze przedszkola, szkoły, instytucje kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji. Dochody budżetowe powinny wystarczyć na wszystkie sprawy związane z utrzymaniem porządku w gminie: na odśnieżanie, oświetlenie, sprzątanie, zamiatanie, koszenie, udrażnianie rowów, utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, budynków i placów zabaw. Chcemy aby nasze miasto było pięknie ukwiecone i udekorowane,  więc trzeba  zabezpieczyć środki na  kompozycje kwiatowe, na sadzenie krzewów, drzewek, na ozdoby świąteczne.

     Dochody budżetowe muszą też wystarczyć na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w którym nasi mieszkańcy załatwiają tysiące spraw rocznie. Z dochodów budżetowych spłacamy raty kredytów inwestycyjnych, opłacamy kosztowny system gospodarki odpadami, ale też  przeznaczamy środki na działania kryzysowe, takie jakim jest walka z Covid-19.

     Wymieniłem tylko kilka głównych pozycji budżetowych, a jest ich znacznie więcej. Oprócz wydatków bieżących, które muszą być ponoszone, aby gmina mogła normalnie funkcjonować konieczne są wydatki inwestycyjne, by gmina mogła się rozwijać, by podnosić jakość życia naszych mieszkańców.

     Proces układania budżetu i jego późniejszej realizacji jest niezwykle trudny, zwłaszcza w czasach, gdy wydatki (koszty) rosną szybciej niż dochody. Nasz projekt  budżetu na 2022 rok wygląda bardzo dobrze w zakresie wydatków na oczekiwane przez naszych mieszkańców inwestycje. Jest to efekt pozyskania przez nas wielomilionowych kwot z funduszy krajowych i unijnych. Niestety nasz budżet nie wygląda dobrze jeśli chodzi o bieżące utrzymanie gminy.  Wygląda na to, że podobnie jak inne gminy będziemy przeżywali pewne trudności, gdyż znacząco spadną nam dochody z podatku PIT. Jest to skutek reformy podatkowej, w wyniku której kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Ale za to cieszymy się, że naszym mieszkańcom pozostanie więcej pieniędzy do dyspozycji.

Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt Budżetu Gminy na 2022 rok

Tagi:
budżet
facebook youtube