Drukuj print

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Promyk” oraz „Słoneczny Dom”

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 14.01.2021
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Promyk” oraz „Słoneczny Dom”

Wchodząc w Nowy Rok 2021 zmiany objęły również naszą placówkę. Mieszkańcy naszego powiatu znali Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Janowie Lubelskim tylko pod nazwą „Promyk”. Od 01.01.2021r., po wielu formalnościach, uzyskaniu zgody wojewody przekształciliśmy się w dwie placówki znajdujące się w dotychczasowej lokalizacji, a mianowicie:


Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk”
oraz
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”.


Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dały czas dyrektor Lucynie Czarnej na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wprowadzenie zmian, mających na celu polepszenie sytuacji naszych wychowanków, stworzenie warunków chociaż trochę przypominających dom, taki jakim być powinien.
Przekształcenie zostało podyktowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła rozwiązania zmierzające do przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, czego rezultatem jest powstanie dwóch odrębnych domów dla naszych dzieci. W każdej placówce mieszka po 14 wychowanków. Kadra wychowawcza nowej placówki „Słoneczny Dom” ma 15 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, dzięki czemu pracownicy będą mogli stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa tworząc klimat spokoju, życzliwości i poszanowania godności osobistej każdego wychowanka.
Życzymy obu placówkom spokojnej pracy oraz sukcesów.


Anna Maria Chałabis

 

facebook youtube