Drukuj Drukuj

Osoby niezwykle zasłużone dla naszej gminy odchodzą na emeryturę

Autor: Anna Jaremek
Opublikowano: 23.02.2024

Dzisiejszy dzień jest szczególny. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej podziękowaliśmy naszym koleżankom, które odchodzą na emeryturę. To istotne zmiany w naszym janowskim samorządzie, ponieważ z pracą żegnają się filary, fundamenty naszego Urzędu.

 

Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy Janów Lubelski

Po 43 latach pracy, w tym po 21 latach pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Janów Lubelski, z Urzędem Miejskim  pożegnała się Pani Bożena Czajkowska.  Pan Burmistrz tymi słowami podziękował Pani Sekretarz: „ Dla mnie osobiście ogromnym zaszczytem było móc  współpracować z Panią Bożeną, która zawsze wykazywała się dużym zaangażowaniem w pracy na rzecz drugiego człowieka i gminy. Zawsze służyła dobrą radą. Dała się poznać jako osoba bardzo życzliwa, pomocna i cierpliwa. Z chęcią dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym podpartym długoletnim stażem pracy. Podczas swojej drogi zawodowej zawsze osiągała bardzo dobre wyniki w pracy będące efektem wysokich kwalifikacji i ustawicznego rozwoju. Świetna organizacja pracy, zdolność obiektywnej oceny podejmowanych działań oraz umiejętność motywowania siebie i współpracowników do coraz lepszej pracy to tylko niektóre cechy charakteryzujące Naszą Panią Sekretarz. Ciepła, z poczuciem humoru, wnosiła często w trudną pracę urzędniczą optymizm i pozytywną energię”. W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Janów Lubelski, w imieniu Burmistrza, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy, składamy wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za wiele lat sumiennej pracy. Ponad dwudziestoletni wysiłek włożony w działalność na rzecz społeczności lokalnej, naszej małej Ojczyzny i administracji samorządowej jest dla nas wszystkich przykładem jak należy rozumieć służbę publiczną.

 

Małgorzata Jasińska – Kierownik Referatu Planowania i realizacji Inwestycji
Pani Małgorzata w Urzędzie Miejskim przepracowała 23 lata. W tym czasie zrealizowała wiele projektów i inwestycji, których celem było podniesienie jakości życia naszych mieszkańców. Ogrom pracy i trudu włożyła w rewitalizację przestrzeni publicznych, w szczególności Rewitalizację Rynku Janowa Lubelskiego, który jest sercem naszego miasta, oraz Parku Misztalec, który stał się tak bardzo lubianym miejscem odpoczynku i regeneracji sił. Nieoceniony jest wkład i zaangażowanie Pani Małgorzaty w Budowę Parku Rekreacji Zoom Natury - centrum rekreacji i edukacji przez zabawę. Była to największa inwestycja, którą z ogromnym zaangażowaniem i wysiłkiem zrealizowaliśmy, a dziś możemy być z tego dumni. Jako Kierownik Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji Pani Małgorzata nadzorowała szereg inwestycji, które znacząco wpłynęły na poprawę warunków życia naszych mieszkańców, ale też ochronę środowiska, w tym inwestycje z zakresu  wodno-kanalizacyjnego, projekty parasolowe, takie jak dostawa i montaż instalacji solarnych, wymiana kotłów c.o. oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Praca, którą wykonywała Pani Małgorzata była bardzo wymagająca. Realizacja inwestycji, nadzorowanie postępu prac i koordynowanie robót często wiązały się z różnymi trudnościami, ale Pani Małgorzata dobrze wiedziała jak je rozwiązać.

Składamy wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią, bardzo owocną pracę, pełen profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie

 

Barbara Mucha – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
W Urzędzie Miejskim Pani Barbara przepracowała 28 lat. Był to czas wielu inwestycji, a zatem i przetargów, które często spędzały sen z powiek. Zamówienia publiczne to trudna i odpowiedzialna praca, wymagająca ciągłego dokształcania się, bieżącego śledzenia przepisów i skrupulatnej pracy. Pani Barbara, pomimo trudnych czasem momentów i zawirowań, zawsze wykazywała się spokojem i opanowaniem oraz profesjonalizmem. 

To co zawsze cechowało Panią Basię to sumienność i pełne zaangażowanie w pracę, a ponadto dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Życzymy naszym koleżankom  przede wszystkim dobrego zdrowia, dużo siły i wytrwałości w przezwyciężaniu trudów codziennego życia. Każdego dnia niech towarzyszy Wam radość i pogoda ducha, a nadchodzący czas obfituje w odpoczynek i rozwijanie własnych zainteresowań. Naszym Drogim Koleżankom mówimy: Do  zobaczenia! Liczymy nadal na Waszą aktywność w życiu społecznym naszego miasta i gminy.

 

Tekst: Anna Jaremek

Foto: Michał Nizioł

facebook youtube