Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - komitet rewitalizacji

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 23.05.2024

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza wszystkich mieszkańców, samorządowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowane rewitalizacją Gminy Janów Lubelski do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 23.05.2024 do 27.06.2024 i będą prowadzone w następujących formach:

Zbieranie uwag w postaci elektronicznej:

  1. Za pomocą formularza (Formularz konsultacyjny) w formacie Microsoft Word dostępnego do pobrania na stronie https://www.janowlubelski.pl/rewitalizacja oraz https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276  oraz przesłanie za pomocą:

 

  1. Za pomocą formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie https://www.janowlubelski.pl/rewitalizacja oraz https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276

Zbieranie uwag w postaci papierowej:

  1. Za pomocą formularzy zamieszczonych do pobrania oraz wydrukowania ze strony https://www.janowlubelski.pl/rewitalizacja oraz https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276
  2. Za pomocą formularzy w formie papierowej udostępnionych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zbieranie uwag ustnych:

Zbieranie uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod numerem telefonu 15 8722319 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Ankietyzacja:

  1. Za pomocą formularza (Ankieta konsultacyjna) w formacie Microsoft Word dostępnego do pobrania na stronie https://www.janowlubelski.pl/rewitalizacja oraz https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276 oraz przesłanie za pomocą:

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców - zaplanowane w dniu  13.06.2024 o godz. 9.00 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy, o których mowa w punktach Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz Zbieranie uwag w postaci papierowej.

Do pobrania:

  • Ogłoszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego o konsultacjach społecznych
  • Projekt uchwały
  • Załącznik nr 1 do Uchwały
  • Ankieta konsultacyjna
  • Formularz konsultacyjny

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278) oraz zamieszczona na stronie https://www.janowlubelski.pl/rewitalizacja oraz https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276.

Plik
Uchwały komitet rewitalizacji.docx
0.01 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Załącznik do uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania KR.docx
0.04 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Ankieta konsultacyjna KR.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Formularz konsultacyjny projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
ogłoszenie z podpisem Burmistrza.pdf
0.48 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube