Drukuj print

Ogłoszenie. Instalacje fotowoltaiczne

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 31.08.2021

Gmina Janów Lubelski informuje, że unieważniła postępowanie przetargowe na wykonanie projektu „Energia odnawialna w Gminie Janów Lubelski – Etap I” z dnia 20 sierpnia 2021 roku z powodu znacznego przekroczenia ceny najniższej oferty w stosunku do planowanych wydatków gminnych.

Zakładany termin wykonania wszystkich instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku nie jest w związku z powyższym możliwy i będzie przesunięty na rok 2022.

W związku ze zmianą planowanego terminu realizacji instalacji fotowoltaicznych jest możliwość złożenia rezygnacji z udziału w projekcie do dnia 30 września 2021 roku bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji zawartych w zapisach umowy z Gminą Janów Lubelski na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, aby umożliwić mieszkańcom realizację instalacji fotowoltaicznej we własnym zakresie jeszcze w roku 2021.

Dla mieszkańców, którzy pozostaną w projekcie, przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych zostanie ponownie ogłoszony z terminem realizacji w roku 2022.

facebook youtube