Drukuj print

Odbiór ulicy Piaskowej (Osiedle Zaolszynie)

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 04.09.2020

Kolejnym ulicami na których w ostatnim czasie trwały prace była ul. Boczna Okopowa oraz ul. Piaskowa (osiedle Zaolszynie). Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część I – przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej Okopowej (długość 232 mb), w tym: wykonano nową warstwę bitumiczną, wymieniono krawężniki, przebudowano zjazdy indywidualne, przebudowano teren postojowy z kostki betonowej, parking wzdłuż drogi gminnej. Część II – dotyczyła przebudowy ul. Piaskowej (długość 195 mb), w tym: wykonano nową warstwę bitumiczną, która wzmocniła całą konstrukcję jezdni przebudowanej drogi gminnej i zwiększyła jej nośność. Ponadto zostały wymienione krawężniki, przebudowane zjazdy indywidualne na posesje oraz wybudowana zatoczka postojowa.

Odbiór ulicy Bocznej Okopowej miał miejsce 28 sierpnia, zaś odbiór ul. Piaskowej dnia 31 sierpnia.

Zamieszczone fotografie prezentują odbiór zadnia ul. Piaskowej. W odbiorze uczestniczył Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Anna Szkup – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa UM, Sławomir Dworak – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Logistyki, Ryszard Sirko – Inspektor Nadzoru oraz wykonawcy – przedstawiciele firmy STAN- LUB z Bełżyc.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

facebook youtube