Drukuj print

Obecny stan prac w Parku Misztalec

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 09.09.2021

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. Rewitalizacja Społeczno – Gospodarcza Janowa Lubelskiego – Park Misztalec.

Obecnie trwają prace związane z remontem zbiornika wodnego, polegające na odmuleniu skarp i dna. Wśród zadań planowanych w bieżącym roku jest także wykonywanie zejść (schodów) do zbiornika, jak również  montaż fontanny pływającej w zbiorniku oraz nasadzenie zielni wodnej w skarpie zbiornika (co prezentują zamieszczone zdjęcia).

W zakresie robót planowanych do wykonania jest również oświetlenie, monitoring, przebudowa istniejących alejek z kostki brukowej.

Istniejąca zieleń zostanie zachowana. Ewentualnie mogą być wycięte uschnięte drzewa oraz krzewy, które będą kolidowały ze zbiornikiem wodnym.

W przyszłym roku planowany jest remont schodów wraz z poręczami łączących górną i dolną część parku, przebudowa przepustów imitujących mostki oraz wyremontowanie murku oporowego u podnóża skarpy. Zamontowane zostaną również ławki drewniane na górnej części murka. W realizacji zadania przewidziano także zainstalowanie oświetlenia, dostawę ławek parkowych oraz koszy wraz z montażem.

Wykonawcą jest firma TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa Lubelskiego.

 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Projekt zostanie wykonany w ramach RPO WL na LATA 2014-2020

facebook youtube