Drukuj print

Można już składać wnioski na dopłaty do drewna, pelletu, oleju i LPG

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 28.09.2022

Od dnia 21.09.2022 można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel.

Rodzaj wykorzystywanego paliwa:

 • pelet drzewny;
 • drewno kawałkowe;
 • inny rodzaj biomasy ( trzeba podać jaki);
 • gaz skroplony LPG. Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.
 • olej opałowy.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na pellet drzewny
 • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:

 • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
 • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
 • olej opałowy - 2 tys. zł.

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, w punkcie obsługi interesanta (przy wejściu do urzędu) bądź drogą elektroniczną (epuap) /UMJL/SkrytkaESP , opatrzony podpisem kwalifikowanym bądź przez profil zaufany.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022r.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

UWAGA!!!  Dodatkiem nie jest objęte gospodarstwa, które do ogrzewania używają gazu ziemnego,  dystrybuowanego z sieci gazowej oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Informujemy !!! Wypłata świadczeń zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Urząd Miejski dotacji z budżetu Państwa !!!

file
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.docx
0.04 MB
download Pobierz
Tagi:
wnioski
facebook youtube