Drukuj print

„Mobilny urzędnik” – nowa usługa w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 16.02.2021

 

Z myślą o osobach, którym deficyty zdrowotne lub podeszły wiek uniemożliwiają samodzielną wizytę w naszym Urzędzie uruchamiamy usługę „Mobilnego urzędnika”. „Mobilny urzędnik”, w miarę możliwości, pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu.

 

We wrześniu bieżącego roku Gmina Janów Lubelski zawarła porozumienie o współpracy na potrzeby projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to ogólnopolski program pilotażowy, do którego zakwalifikowała się nasza Gmina. Działanie realizowane jest we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej.

 

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardów obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

 

W ramach projektu dedykowani urzędnicy odbyli specjalistyczne szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach oraz zagadnień prawnych związanych z obsługą klienta poza urzędem. Urzędnikiem mobilnym w naszej Gminie została Elżbieta Iwankiewicz.

 

Odbiorcami usługi mają być mieszkańcy Gminy Janów Lubelski, którzy z powodu deficytów zdrowotnych nie mogą osobiście załatwić sprawy w urzędzie, co staje się powodem ich wykluczenia społecznego i obywatelskiego.

 

Osoby uprawnione zapraszamy do korzystania z usługi. Można skontaktować się z nami:

W zgłoszeniu należy:

  • Poinformować czego dotyczy sprawa
  • Podać numer telefonu do kontaktu

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik urzędu skontaktuje się, aby ustalić możliwości i sposób załatwienia sprawy oraz dogodny termin wizyty.

 

facebook youtube