Drukuj print

Międzynarodowe Projekty Edukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie Lubelskim

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 21.06.2022
Międzynarodowe Projekty Edukacyjne  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Janowie Lubelskim

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie Lubelskim realizowali dwa Projekty Edukacyjne o zasięgu międzynarodowym.

Pierwszym z nich był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,EMOCJA”, który realizowała klasa II ,,a”oraz klasa III ,,e” pod kierunkiem wychowawców: pani Doroty Małek oraz pani Justyny Wieleby. Projekt miał na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży.

Realizowany był on od 10 września 2021 r. do 20 czerwca 2022 r. i składał się z czterech modułów - Krainy: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów i Krainy Empatii. Projekt polegał na innowacyjnym przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych w oparciu o wybrane materiały w taki sposób, by jak najlepiej zapoznać uczniów ze światem emocji.

Uczniowie naszej szkoły wykonali łącznie 46 zadań. W ramach poszczególnych modułów uczniowie wykonali szereg zadań wprowadzających ich w świat twórczości i kreatywnego myślenia. Dzieci mogły odkryć tajniki swojej wyobraźni, uwrażliwić się na słowa i zachowania innych osób jak również poznać dokładnie poszczególne stany emocjonalne.  W związku z realizacją Projektu uczniowie obchodzili m.in. Międzynarodowy Dzień Kropki, Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, wykonywali kreatywne karty pracy, prace plastyczne, słuchali opowiadań, oglądali filmy edukacyjne, wykorzystywali liczne gry i zabawy angażujące wyobraźnię, uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim by poznać znaczenie empatii. Ponadto założyli                     w swoich salach lekcyjnych tzw. Kąciki Emocji, w których umieszczone zostały Słoiki Radości, Wdzięczności oraz Złości, na te dobre i mniej dobre emocje naszych uczniów. Wszystkie zadania Projektu zostały przeprowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym.

W ramach Projektu uczniowie uczestniczyli również w dwóch Ogólnopolskich Akcjach: - ,,Kartkach z Iskierkami Emocji” - tworząc i wysyłając okolicznościowe kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia do Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie, do  Szkoły Podstawowej w Stanowicach oraz z okazji Świąt Wielkanocnych dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim.                                    

- ,,Zapal się na Niebiesko z Emocją” - obchodząc Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - przeprowadzono pogadanki, oglądano filmy edukacyjne, stworzono dekorację – wystawę informacyjną na szkolnym korytarzu a także utworzono specjalną ścieżkę sensoryczną pozwalającą zrozumieć istotę zaburzenia, jaką jest autyzm.

Realizacja zadań projektowych wpłynęła bardzo pozytywnie na kompetencje emocjonalno - społeczne dzieci. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło ukształtować pożądane postawy społeczne takie jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość a także rozbudzić wiarę w siebie i własne możliwości. Ciekawe zadania projektowe pozwoliły niewątpliwie zaktywizować uczniów na zrozumienie emocji i uczuć innych osób oraz zmobilizować wszystkich do aktywnego działania zwiększając tym samym pewność siebie, samodyscyplinę oraz otwartość na innych jak również na nowe wyzwania.

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,EMOCJA” wpłynął także pomyślnie na integrację zespołów klasowych, eliminację zachowań agresywnych jak również na  kreowanie systemu wartości i norm społecznych m.in. poprzez współdziałanie z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju oraz wspólną wymianę doświadczeń.

Kolejny Projekt realizowany był wśród uczniów klasy III ,,b” oraz klasy III ,,e” pod kierunkiem wychowawców: pani Ireny Lasek oraz pani Justyny Wieleby. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Czytam z Klasą Lekturki spod Chmurki” miał na celu przede wszystkim rozwój aktywności czytelniczej wśród dzieci, ale także zmotywowanie ich do zdobywania wiedzy na temat różnych aktywności zawodowych, gdyż tegoroczna III Edycja Projektu odbywała się pod hasłem: ,,Poznajemy zawody”.

Projekt realizowany był od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r. i składał się z trzech modułów (I – Podróże małe i duże, II – Naukowy zawrót głowy, III – Na ratunek). W każdym z modułów należało wybrać jedną z proponowanych lektur, wykonać cztery zadania, w tym obowiązkowe polegające na prezentacji wybranego zawodu zgodnego z przeczytaną książką. Uczniowie naszej szkoły po przeczytaniu ,,Afryki Kazika” Łukasza Wierzbickiego, ,,Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy i ,,Detektywa Pozytywki” Grzegorza Kasdepke mieli możliwość poznać specyfikę pracy takich zawodów jak: podróżnik, chemik oraz policjant, sędzia, adwokat poprzez uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami tych profesji oraz zwiedzając ich miejsce pracy. Ponadto dzieci wykonywały liczne zadania związane z przeczytaną lekturą, np.: wypełniały Lekturniki wpisując podstawowe informacje dotyczące omawianej książki jak również ilustrowały najciekawsze przygody głównych bohaterów; zorganizowały Dzień Postaci  z Bajek; zaprojektowały i wykonały zakładki do książek; ,,zamknęły” omawianą lekturę w magicznych, naukowych pudełkach Pana Kleksa; miały możliwość obserwacji różnego rodzaju ,,dobrych” i ,,złych” bakterii jelitowych z wykorzystaniem mikroskopów; zorganizowały Światowy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy; we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną im. KEN w Lublinie (Oddział w Janowie Lubelskim) uczniowie przygotowali również ,,Lekcję pod Chmurką”; uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem; brali udział w pokazach chemicznych prezentowanych przez nauczyciela chemii; odwiedzili Sąd Rejonowy i Komendę Powiatową Policji w Janowie Lubelskim.

Na zajęciach edukacji informatycznej uczniowie ponadto odwiedzali Miasto Zawodów, poznając atuty zawodu związanego z omawianą lekturą – podróżnika, naukowca, nauczyciela – chemika, policjanta.

 

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,CZYTAM Z KLASĄ Lekturki spod Chmurki” pozwolił rozbudzić w dzieciach ciekawość literacką, rozwinąć ich aktywność czytelniczą jak również udoskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz zdolność aktywnego słuchania. Ponadto zachęcił uczniów bez wątpienia do zgłębiania wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, a także wsparł młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, tak jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. 

 

W tym miejscu składam Serdeczne Podziękowania Wychowawcom – pani Dorocie Małek (klasa II ,,a”), pani Irenie Lasek (klasa III ,,b”) oraz pani Justynie Wielebie (klasa III ,,e”)  za możliwość przeprowadzenia Projektów w tych klasach. Za pełne zaangażowanie w realizację zadań, kreatywność i wyobraźnię, poświęcony czas, a także za wspólne odkrywanie świata Emocji i Literatury. Dzieciom za aktywne uczestnictwo i radość z wykonywanych zadań, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia projektu.

 

Monika Świątek – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego    

w Janowie Lubelskim, koordynator Projektów

Justyna Wieleba, Irena Lasek - nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Janowie Lubelskim

 

facebook youtube