Drukuj print

Konferencja dla Przedsiębiorców. Podpisanie porozumienia na opracowanie koncepcji Parku Przemysłowego Janów Lubelski

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 15.10.2021
Konferencja dla Przedsiębiorców. Podpisanie porozumienia na opracowanie koncepcji Parku Przemysłowego Janów Lubelski

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Janowskim, Gminą Janów Lubelski, a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie opracowania koncepcji Parku Przemysłowego Janów Lubelski było jednym z punktów konferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się 14 października w Janowskim Ośrodku Kultury.

Na zaproszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego udział w spotkaniu wzięli prelegenci: Janusz Miś – Ekspert, Koordynator Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.S. w Tarnobrzegu, który przedstawił interesującą prezentację, która była odpowiedzią na pytanie jak TSSE EURO – PARK WISŁOSAN wspiera przedsiębiorców, z jakich instrumentów wsparcia mogą skorzystać inwestorzy. Inwestor w ramach udzielonego wsparcia na nowe inwestycje otrzymuje pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego dochodowego na: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. Więcej informacji pod linkiem www.strefainwestycji.arp.pl

Natomiast Beata Janczak – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji  Rozwoju Przemysłu SA w Lublinie zapoznała zebranych z instrumentami wsparcia jakie oferuje ARP COP Lublin dla biznesu lokalnego.

Na konferencji gościliśmy również Joannę Kulik z Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która przedstawiła ofertę pożyczek unijnych dla Małych Średnich Przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjne  „Instrument Finansowy - Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

 

Na zakończenie spotkania Burmistrz Krzysztof Kołtyś omówił perspektywy rozwojowe Janowa Lubelskiego. Wspomniał o wybudowanej drodze S19, o planowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego 74, o planach budowy kolei, o rewitalizacji Rynku, o zawiązaniu partnerstwa czterech gmin: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola i Godziszów. W ten sposób Janów Lubelski tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny z gminami w ramach pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego pn. Zielona Brama Roztocza. Pan Burmistrz wspomniał również o projektach planowanych do realizacji. To: rozbudowa Parku Kreatywnego w Zoomie Natury, o kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego (II etap), o rozbudowę Janowskiego Ośrodka Kultury, o budowie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej, o zagospodarowaniu budynku dawnego więzienia, oraz o cyfryzacji Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Przedsiębiorcy uzyskali także informacje na temat obecnych inwestycji prowadzonych na terenie gminy, o potencjale Janowskiej Strefy Inwestycyjnej,

Temu ma również służyć podpisanie niniejszego  porozumienia o współpracy w zakresie opracowania koncepcji Parku Przemysłowego. Takie porozumienie Krzysztof Kołtyś podpisał z Arturem Pizoniem – Starostą Janowskim oraz Zygmuntem Cholewińskim Wicedyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu SA o. w Tarnobrzegu.

Zaznaczmy, że gmina Janów Lubelski posiada tereny inwestycyjne nad Zalewem Janowskim obok ośrodków wypoczynkowych oraz obok Rezydencji Sosnowej.

Gmina Janów Lubelski oferuje inwestorom: kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne,  objęcie planami zagospodarowania przestrzennego  99,8% powierzchni gminy (wydzielone tereny pod funkcje przedsiębiorczości), niskie ceny gruntów pod inwestycje, zwolnienie z podatku od nieruchomości, ulgi w specjalnej strefie ekonomicznej (do 70%), pomoc na każdym etapie inwestycyjnym w Punkcie Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim.

Dodajmy, że spotkanie zostało poprowadzone przez Elżbietę Iwankiewicz – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego.

W załączniku dla zainteresowanych prezentacje przedstawione przez prelegentów podczas Konferencji dla Przedsiębiorców.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

file
Prezentacja 1.pptx
0.16 MB
download Pobierz
file
Prezentacja 2.pptx
12.23 MB
download Pobierz
file
Prezentacja 3.ppt
29.08 MB
download Pobierz
facebook youtube