Drukuj print

Komunikat !!! w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 21.09.2022

Gmina Janów Lubelski uprzejmie informuje, iż ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967),  zostały wprowadzone zmiany do  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  i  zgodnie z art. 50:

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę,

- w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,

- w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

facebook youtube