Drukuj print

Kompleks 8

Opublikowano: 01.09.2020
Kompleks 8

Położenie
Nazwa lokalizacji: Kompleks 8, działka 2211/4 – 0.3459 ha, działka 2210/4 – 0.3458 ha Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”
Miasto / Gmina: Borownica, gmina Janów Lubelski
Powiat: janowski
Województwo: lubelskie


Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0.6917 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kształt działki: prostokąt


Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: na podstawie operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Kompleks 8 przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne).

 

Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVa – 0,69 ha
Różnica poziomów terenu [m]: Brak danych
Obecne użytkowanie: Grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych [m]: Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie
Przeszkody podziemne: Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Budynki i zabudowania na terenie: nie


Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: Droga krajowa 74 i 19 (od 2021 r. – S19) – dojazd - 450 m Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km Szastarka – 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina– 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Lublin 75 km


Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: Tak - do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: uzgodnienia z Rejonem Energetycznym miejsca przyłącza
 • Napięcie [kV]: 15
 • Dostępna moc [MV]: do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: Tak - Linia średniego ciśnienia

 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]: W południowej granicy działki ( indywidualne uzgodnienia)
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
 • Średnica rury [mm]: 180 mm
 • Dostępna objętość [Nm3/h]: -  Linia średniego ciśnienia

Woda na terenie: Tak - Nowowybudowana sieć wodociągowa, PVC Dn160

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 20 m (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
 • Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 160

Kanalizacja na terenie: Tak - Nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, fi 200

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 20 m – indywidualne uzgodnienia
 • Dostępna objętość [m3/24h]: fi 200

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: nie
Telefony: Nie - Trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną, wybudowana kanalizacja teletechniczna

 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?

 • Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
 • rekomendacje firm, które już zainwestowały;
 • rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
 • niskie ceny gruntów

 

Nabycie gruntu przez inwestora:

 • zakup gruntu w formie przetargu – cena - na podstawie operatu szacunkowego
 • użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.
 • dzierżawa

 

Osoby do kontaktu :

Elżbieta Iwankiewicz - e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl

Adam Łukasz -  e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl

Katarzyna Dzadz - e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl

 

Punkt Obsługi Inwestora

 Referat Promocji i Rozwoju

+48 15/ 87 24 313, 512 246 783

 www.janowlubelski.pl

 http://www.janowlubelski.pl/borownica_panorama/borownica.html

 

facebook youtube