Drukuj print

Kolejny sukces w KŻ „ZEFIR” JL – 3 patenty żeglarz jachtowy – 2020 r.

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 17.09.2020

W ciepłą i słoneczną sobotę 05.09.2020 r. na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim odbyło się skromne (wymogi stanu korona wirusa)  spotkanie podsumowujące szkolenie na patent żeglarza jachtowego. Nowi adepci zostali tradycyjnie przyjęci do braci żeglarskiej, otrzymali też gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Kadra szkolenia otrzymała podziękowania za wkład pracy.

Otóż pod koniec sezonu 2020 r. 3 osoby z KŻ „ZEFIR” JL nad Jeziorem Solińskim uzyskało cenione patenty żeglarza jachtowego; w sezonie 2019 r. było to 6 patentów. Tym razem patent otrzymała pierwsza kobieta – Pani Kamila i dwaj panowie: Pan Krzysztof i Pan Włodzimierz. Trzeba zaznaczyć, że droga do patentów wymagała czasu i wytrwałości. Najpierw w Klubie od jesieni 2019 r. było szkolenie wewnętrzne, później nad piękną Soliną szkolenie doskonalące a sam egzamin odbył się tam w dniu 29.08.2020 r. Opiekunem szkolenia wewnętrznego i wyjazdu był Członek Zarządu Klubu - kol. Krzysztof Zbiżek. W szkoleniu praktycznym na Zalewie Janowskim  aktywnie pomagali członkowie Załogi „Okonie” – którzy patenty żeglarz jachtowy uzyskali w 2019 r. Nad całością czuwał Członek Zarządu Klubu - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego – kol. Andrzej Surtel.

W czasie spotkania tradycyjnie pływano na sprzęcie żaglowym i wiosłowym. Niestety, na żaglowych łodziach mieczowych pływano z ograniczeniami trasy, bowiem nasz akwen jest już znacznie zamulony. Później wspominano dawne rejsy po Jeziorach Mazurskich i Bałtyku oraz współczesne pływania i regaty: na zbiorniku Nielisz, w Nisku – Podwolinie, na Jeziorze Solińskim i w Chorwacji. W dyskusji podkreślono aktualną wyjątkowość szkolenia na patenty w ponad 40 – letniej  historii Klubu. Otóż założony w 1978 r. Klub już w 1980 r.  liczył 73 Członków; natomiast po własnym kursie i szkoleniach w sąsiednich ośrodkach już w 1983 r. 27 Członków posiadało patenty: 22 osób żeglarz jachtowy i 5 osób sternik jachtowy. Podstawową grupę stanowili pracownicy Fabryki Maszyn w Janowie Lubelskim (wtedy właściciela Przystani i sprzętu pływającego), dużą grupą była młodzież z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego a część z wolnego naboru.

Warto nadmienić, że w Polsce od 01.05.2013 r. do prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 7,5 mb nie są wymagane żadne uprawnienia. Jednak do prowadzenia takiej jednostki pływającej niezbędna jest wiedza i umiejętności, jakie najlepiej zdobyć na specjalnych kursach lub w czasie szkolenia w Klubie wyposażonym w odpowiedni sprzęt pływający i posiadającym fachową kadrę.

Natomiast patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

1/ prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,

2/ prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Kolejnymi patentami są: jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy.

Zapraszamy do szkolenia na patent żeglarz jachtowy - już jesienią rozpoczną się zdalne zajęcia teoretyczne.

Antoni Sydor – Komandor KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim

Foto: Kamila Placha, Krzysztof Zbiżek, Krzysztof Kurasiewicz, Włodzimierz Kulpa

Janów Lubelski, 08.09.2020 r.

facebook youtube