Drukuj print

Kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Janów Lubelski

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 06.04.2021

To już kolejne środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla naszej gminy. W sierpniu gmina Janów Lubelski otrzymała 2,2 mln zł, pod koniec ubiegłego roku gmina otrzymała 10,5 mln zł, teraz uzyskano dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł.

Jak zaznacza Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego: „Pozyskana przez nas kwota stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego gminy do projektu wymiany lamp oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, dofinansowanego wcześniej ze środków Unii Europejskiej. Możemy stwierdzić, że inwestycja szacowana na kwotę około 5 mln zł w całości zostanie sfinansowana z pozyskanych przez nas środków zewnętrznych”.

Rządowe wsparcie otrzymała również gmina Batorz – kwota 693 707, 32 zł na „Przebudowę drogi gminnej Batorz Drugi – Wólka Batorska” oraz gmina Potok Wielki – kwota 750 000, 00 zł na „modernizację sieci oświetlenia ulicznego”. Czeki zostały wręczone Wójtom: Henrykowi Michałkowi i Leszkowi Nosal.

Natomiast Powiat Janowski otrzymał 4 mln zł na zakup rezonansu magnetycznego dla naszego szpitala. Symboliczne czeki Staroście, Burmistrzom i Wójtom wręczył Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki.

Czek dla gminy Janów Lubelski odebrał Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego wraz z Czesławem Krzysztoniem – Zastępcą Burmistrza.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu: Michał Komacki – Wicestarosta, Józef Wieleba, Zenon Zyśko, Władysław Sowa.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube