Drukuj print

Kolejne inwestycje w naszej gminie

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 30.09.2021
Kolejne inwestycje w naszej gminie

Pierwsza z nich to „Budowa dróg gminnych na os. Sachalin – ul. Poziomkowa (Etap I), ul. Borówkowa, ul. Jagodowa”. Na realizację tego zadania wpłynęło 6 ofert.

Zakres prac będzie obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, ziemne, studnie chłonne, wpusty uliczne, obramowanie – krawężniki betonowe najazdowe, krawężniki (oporniki) betonowe jednostronne fazowe oraz obrzeża betonowe jednostronne fazowane, nawierzchnie, chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe oraz oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe.

Drugą inwestycją jest budowa parkingu przy ul. Świerdzowej. Budowa parkingu przy ulicy Świerdzowej to kolejne zadania w ramach Rewitalizacji Społeczno – Gospodarczej Janowa Lubelskiego. Na realizację tego zadania wpłynęło 9 ofert.

Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejących obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a w szczególności będzie to rozbiórka budynku przedszkola niepublicznego, rozbiórka budynku wiaty śmietnikowej, rozbiórka elementów placu zabaw, rozbiórka chodników i drogi wewnętrznej, rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

Kolejnym elementem będzie budowa nowej infrastruktury technicznej czyli budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, budowa linii kablowej, budowa kanalizacji kablowej. Budowa parkingu ogólnodostępnego, czyli wykonanie jezdni manewrowej, miejsc parkingowych, wykonanie dwóch zjazdów publicznych, w tym wjazdu/wyjazdu od ul. 14- go Czerwca i wyjazdu do ul. Świerdzowej oraz wykonanie dojść do parkingu od ul. Świerdzowej i ul. 14 – go Czerwca. Ostatnim zadaniem będzie nasadzenie nowej zieleni tj. drzew i krzewów.

Dorota Kozdra

facebook youtube