Drukuj print

Jak pozyskać środki na rozwój firmy? Spotkanie informacyjne

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 17.09.2020
Jak pozyskać środki na rozwój firmy? Spotkanie informacyjne

O tym jak pozyskać środki na rozwój firmy dowiedzieli się przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w Janowskim Ośrodku Kultury, spotkanie odbyło się 16 września 2020r.

 

Gospodarzami spotkania byli: Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Urząd Miejski w Janowie Lubelskim oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

 

Nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, wprowadzony w 2018 r. ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, w bardzo przystępny sposób zaprezentowany został przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu.

 

Podkreślana była najważniejsza zmiana wprowadzona w ustawie - możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, a nie jak dotychczas, tylko na terenach włączonych do specjalnej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorca decydujący się na inwestycję na naszym terenie ma możliwość skorzystania z pomocy publicznej o największej intensywności na terenie kraju – nawet do 70 % wartości zainwestowanych środków.

 

Ciekawą propozycję dla mikro, małych lub średnich firm ma również Agencja MARR. Fundusz Pożyczkowy Agencji proponuje instrumenty zwrotne w postaci bardzo korzystnych pożyczek. Skorzystać z nich mogą przedsiębiorcy, których firma ma siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego. Kredyt może być przeznaczony na założenie nowego zakładu lub zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego, na dywersyfikację produkcji zakładu lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Kolejną propozycją Agencji była Platforma Startowa - kompleksowy program wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. Wsparcie, inaczej inkubacja, takiego przedsiębiorstwa trwa od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu rozpoczęcia pierwszej sprzedaży produktów.

 

Na koniec, zaprezentowana została oferta ARP S.A. wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Oferta obejmuje: pożyczkę na finansowanie wynagrodzeń pracowników dla MŚP, pożyczkę na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, leasing z karencją w spłacie dla MŚP oraz leasing #Maszyneria dla MŚP.

 

Po zakończeniu prezentacji przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych rozmów z ekspertami.

Dla zainteresowanych, zamieszczamy prezentacje prelegentów.

Elżbieta Iwankiewicz

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju UM

Relacja fotograficzna - wkrótce

file
Prezentacja PARP- platformy startowe.pdf
0.56 MB
download Pobierz
file
Instrumenty zwrotne w województwie lubelskim Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S A.pdf
0.63 MB
download Pobierz
file
OFERTA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S A W RAMACH WSPARCIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.pdf
2.62 MB
download Pobierz
file
Instrumenty wsparcia dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.pdf
0.84 MB
download Pobierz
facebook youtube