Drukuj print

Istotne zmiany w dodatku węglowym! Od kiedy dodatek węglowy na nowych zasadach?

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 04.11.2022

Istotne zmiany w dodatku węglowym!

 

Rząd wprowadził kolejne zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego. Dotychczas dodatek węglowy był przyznawany wyłącznie na podstawie wniosku o jego wypłatę składanego do gminy. Decyzja administracyjna była wydawana tylko w przypadku odmowy jego przyznania.

Od kiedy dodatek węglowy na nowych zasadach?

Nowe przepisy obowiązują od 3 listopada 2022 roku.

2 listopada prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego. 

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosowane będą przepisy znowelizowane. Ci zaś, którzy otrzymali decyzje odmowne mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku, jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe i nie było możliwości dla lokalu  ustalenia odrębnego  adresu gospodarstwa domowego,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.
  • dodatek węglowy może zostać również  przyznany, jeśli źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

 

Dodatek węglowy  będzie przyznawany w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym i sporządzoną notatką służbową.

Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB, a nawet wniosku!

Nowelizacja ustawy wprowadza również  zmiany, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB czy nawet wniosku o dodatek, a są do tego uprawnione. Zgodnie z  art 32a  w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.

W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji, dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

 

facebook youtube