Drukuj print

Instrukcja postępowania z odpadami wysoko zakaźnymi

Autor: administrator
Opublikowano: 16.10.2020
Instrukcja postępowania z odpadami wysoko zakaźnymi

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYSOKO ZAKAŹNYMI 

DLA OSÓB U KTÓRYCH STWIERDZONO ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

SARS-CoV-2  PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Ze względu na obowiązujące zasady epidemiologiczne oraz bezpieczeństwo ludzi odpady wytworzone w Państwa gospodarstwie domowym należy traktować jak odpady medyczne (zakaźne). Dlatego też należy z nimi postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 • Nie sortujemy odpadów na plastik, szkło, papier itd.
 • Wszystkie odpady (oprócz pojemników ciśnieniowych) wyrzucamy do jednorazowego worka foliowego (z folii polietylenowej) na odpady, w kolorze czerwonym. (dostarczonego przez firmę zewnętrzną)
 • Worek umieszczamy w pojemniku (wiadro, kosz na odpady).  Brzeg worka wywijamy na zewnątrz pojemnika ok. 20 cm. Worek dostarczy firma zewnętrzna
 • W przypadku odpadów o ostrych krawędziach i końcówkach (np. igły po insulinie, żyletki, stłuczone szkło itp.), wkładamy je do sztywnych pojemników odpornych na działanie wilgoci i przekłucia, a następnie szczelnie zamykamy i wrzucamy do ww. wyłożonego czerwonym workiem pojemnik na odpady.
 • Po napełnieniu worka do około 2/3 objętości, wyjmujemy go z wiadra/kosza i szczelnie zawiązujemy, następnie umieszczamy w kolejnym worku (worek dostarczy firma zewnętrzna) i wkładamy do sztywnego pojemnika dostarczonego przez wyspecjalizowaną firmę, zamykamy i dezynfekujemy ścianki zewnętrzne - całość zostanie odebrana przez wyspecjalizowaną firmę.
 • Nie przepełniamy worków, nie napełniamy ich do pełnej objętości.
 • Napełniony, worek znajdujący się  drugim worku i w sztywnym zamkniętym pojemniku pozostawiamy w domu. Nie wyrzucamy go do normalnych kontenerów na odpady, zsypów, nie wystawiamy na klatkę schodową itp. W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalne jest wystawienie worka na zewnątrz, pod warunkiem umieszczenia go w zabezpieczonym (odgrodzonym) miejscu, niedostępnym dla innych osób i zwierząt.  Odpady zostaną odebrane po kontakcie telefonicznym ze strony pracownika specjalistycznej firmy zewnętrznej, który przekaże telefonicznie dokładną procedurę odbioru. Zostaną Państwo poproszeni o wystawienie pojemników przed drzwi wejściowe bezpośrednio przed przyjazdem firmy zewnętrznej.
 • Jeśli używamy kosza na odpady/wiadra wielorazowego użytku, po wyjęciu z niego zapełnionego worka, kosz/wiadro myjemy i dezynfekujemy.
 • Dokładnie myjemy ręce.
 • Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych worków z odpadami.
 • W przypadku uszkodzenia worka, należy go umieścić w innym, większym, nieuszkodzonym worku.
 • Po przekazaniu odpadów do utylizacji dokładnie myjemy i dezynfekujemy ręce.
 • Każda z osób jest odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę odpadami wysoko zakaźnymi.
 • Opakowania na odpady (worki, pojemniki sztywne oraz ewentualnie jednorazowe, kartonowe opakowania zewnętrzne) zostaną Państwu dostarczone przez  wyspecjalizowaną firmę bezpośrednio do miejsca zamieszkania po uprzednim kontakcie telefonicznym.   

 

facebook youtube