Drukuj print

Inkubator Włączenia Społecznego - wsparcie dla osób wykluczonych społecznie

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 11.02.2021
Inkubator Włączenia Społecznego - wsparcie dla osób wykluczonych społecznie

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęła realizację projektu Inkubator Włączenia Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania probIemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną, może się zgłosić w ceIu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada dofinansowanie 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu  na innowację wynosi 100 000 PLN.

Nabór wniosków na innowacyjne pomysły rozpocznie się w marcu br.

 

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na cykl spotkań Śniadania przy innowacjach, organizowanych on-line na platformie zoom.

Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które działają w obszarze społecznym, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł!

 

Najbliższe dwa spotkania już 19 lutego oraz 23 lutego o godzinie 10.00.

 

W programie spotkania m. in.:


        - Inkubator Włączenia Społecznego informacje o projekcie

 

        - Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach IWS

 

        - Innowacje czym są i czego dotyczą

 

        - Dobre praktyki z zakresu innowacji społecznych

 

        - Projektowanie uniwersalne


        - Warsztaty kreatywne dot. myślenia kreatywnego


W ceIu rejestracji na spotkanie proszę o podanie dogodnego terminu (19 lub 23.02.) oraz imienia i nazwiska uczestnika na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl. Prosimy o kontakt e-mailowy również jeśli chcą Państwo uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, które będziemy organizować w kolejnych miesiącach. Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Agnieszka Zańczak.

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Zańczak
Specjalista ds. projektów

facebook youtube