Drukuj print

II Warsztat Strategiczny dla Partnerstwa Zielona Brama Roztocza

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 10.06.2021

Wyzwania strategiczne stojące przez Ziemią Janowską, Co oznacza perspektywa 20 – 30 lat w historii Partnerstwa, Wizja rozwoju Ziemi Janowskiej 2030 – 2040 to tematy jakie zostały omówione na wczorajszych II Warsztatach Strategicznych dla Partnerstwa Zielonej Bramy Roztocza, które odbyły się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Modliborzycach.

Powitania uczestników dokonał Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, natomiast Przewodniczący Rady Partnerstwa Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś zapoznał zebranych z programem spotkania. W warsztacie wzięli udział Burmistrzowie i Wójtowie gmin Partnerstwa, Sekretarze Gmin, jak również członkowie Rady Partnerstwa, interesariusze – liderzy lokalni i zewnętrzni.

Zaproszeni prelegenci to: Janusz Szewczuk (ekspert strategiczny, Związek Miast Polskich), Rafał Sułkowski i Jacek Woźniak z Związku Miast Polskich.

Podczas spotkania uczestnicy podzieleni na cztery grupy tematyczne pracowali nad opracowaniem celów strategicznych dla rozwoju gmin będących w partnerstwie Zielonej Bramy Roztocza. Cele dotyczyły następujących zagadnień, jak:  wyzwania gospodarcze, środowisko i warunki życia mieszkańców, wyzwania instytucjonalne oraz wyzwania społeczne.

Efektem współpracy gmin: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola, Godziszów jest opracowanie listy projektów, które mają być zintegrowane i korzystne dla wszystkich gmin.  Taką listę projektów należy uzgodnić do 6 sierpnia. Kolejnym zadaniem jest praca nad projektami, w dalszej kolejności praca nad strategią. Tutaj terminem jest koniec września br.

Podkreślmy, że Partnerstwo Zielona Brama Roztocza to projekt pilotażowy, w całej Polsce jest ich 38.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube