Drukuj print

Gminna Rada Seniorów

Autor: administrator
Opublikowano: 20.05.2021
Gminna Rada Seniorów

Jest mi niezmiernie miło powitać  Państwa w specjalnie dla Państwa dedykowanej zakładce na naszej stronie internetowej. Cieszę się,  że udało nam się dobrnąć do momentu,  w którym Gminna Rada Seniorów w Janowie Lubelskim powoli staje się rzeczywistością.

 

Mam nadzieję, że Gminna Rada Seniorów będzie służyła  Państwu  poprzez reprezentowanie interesów na szczeblu gminnym, a także  będzie służyła integracji międzypokoleniowej i zwiększeniu partycypacji osób starszych w życiu społecznym. Przed nami kolejne działania oraz  wyzwania, które  wiążą się także z potrzebą wsłuchiwania się w głos osób starszych i uwzględniania ich słusznych uwag w procesach planowania, podejmowania decyzji i realizacji. Wymaga to z kolei prowadzenia polityki opartej na wartości solidarności społecznej w tym solidarności międzypokoleniowej.

Liczę, że Gminna Rada Seniorów będzie mieć potencjał silnego oddziaływania aktywizującego ludzi starszych w gminie, a przez to przyczyni się do wydłużenia okresu aktywności. W swoim założeniu w ustawie ustawodawca wskazuje, że Rada Seniorów  będzie organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym. Liczę jak zawsze, na Waszą aktywność i  gotowość do działania.

 

Dlatego zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur. Rada Seniorów składać się będzie z 15 członków, w tym 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i zrzeszających osoby starsze oraz 5 przedstawicieli osób starszych niezrzeszonych. Nabór członków rady na kadencję 2021-2023  prowadzony będzie  w okresie od 20 maja do 30 czerwca br.

 

 

 

file
Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Janowie Lubelskim, określenia wzoru formularzy zgłoszeniowych oraz ustalenia terminu zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów.pdf
0.36 MB
download Pobierz
file
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Janowie Lubelskim.pdf
0.25 MB
download Pobierz
file
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminne Rady Seniorów w Janowie Lubelskim - przedstawiciela osób starszych zamieszkujących w Gminie Janów Lubelski.pdf
0.43 MB
download Pobierz
file
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminne Rady Seniorów w Janowie Lubelskim - dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Janów Lubelski i zrzeszających osoby starsze.pdf
0.41 MB
download Pobierz
file
Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego w sprawie powołania komisji oceniającej kompletność i poprawność formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członka Gminnej Rady Seniorów w Janowie Lubelskim.pdf
0.38 MB
download Pobierz
file
Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Janowie Lubelskim.pdf
0.49 MB
download Pobierz
facebook youtube