Drukuj Drukuj

Gmina dopłaci do opieki w żłobku

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 04.02.2021
Gmina dopłaci do opieki w żłobku

400 zł miesięcznie to kwota, jaką gmina Janów Lubelski ma zamiar przeznaczyć na dotację celową na dziecko objęte opieką w żłobku. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Taka dotacja została udzielona na rok budżetowy na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Janów Lubelski.

Dodajmy, że dotacja może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, po uprzednim zawarciu przez Gminę Janów Lubelski z tą gminą porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej w żłobku dziecku z terenu tej gminy.

Uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Janów Lubelski podjęli Radni Rady Miejskiej na sesji 29 stycznia br.

Dorota Kozdra

facebook youtube