Drukuj print

Eliminacje powiatowe 55 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 10.05.2021
Eliminacje powiatowe 55 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

55 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych odbył się 9 maja w Janowskim Ośrodku Kultury.

Komisja w składzie: prof. Jan Adamowski, Andrzej Sar- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Barbara Nazarewicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim po wysłuchaniu 17 pozycji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespoły śpiewacze

- nagrodę w wysokości 350 zł. otrzymały zespoły : „Godziszowianki” i Borowiacy”.

- nagrodę w wysokości 200 zł. otrzymały zespoły: „Janowanki”, „Facelia”, Marianki”, „Biała Łada”

- nagrodę w wysokości 150 zł otrzymały zespoły: „ Piłatczanki”, Roztoczanki”, Branwiacy”,

„Chrzanowianki”, „ Kawęczynianki”.

W kategorii instrumentalistów :

- nagrodę w wysokości 200 zł otrzymał Zbigniew Butryn

- nagrodę w wysokości 150 zł. otrzymał Stanisław Rawski

W kategorii solistów śpiewaków:

- nagrodę w wysokości 150 zł. otrzymała Janina Pydo

- nagrodę w wysokości 100 zł. otrzymały: Grażyna Dolińska i Stefania Suchora

W kategorii Duży- Mały

-nagrodę w wysokości 150 otrzymały Elżbieta Zarzeczna z Kamilą Iskrą

Na przegląd wojewódzki 55 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych do Lublina jury rekomenduje następujących wykonawców:

W kategorii zespoły śpiewacze:

Zespół „Godziszowianki”

Zespół „Borowiacy” z Dzwoli

W kategorii instrumentaliści:

Zbigniewa Butryna

W kategorii solistów śpiewaków:

Janinę Pydo

W kategorii Duży Mały:

Elżbietę Zarzeczną z Kamilą Iskrą

Wyróżnienie otrzymali: ” Zespół „Janowianki”, Zespół „Facelia” z Wierzchowisk, Zespół „Marianki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Biała Łada”.

Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez :Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za eksponowanie miejscowego języka gwarowego i wykorzystanie regionalnych instrumentów.

 

facebook youtube