Drukuj Drukuj

Doceńmy tych, którzy na to zasługują! "Antek Roku 2023/2024” - zgłoszenia do 13 czerwca 2024 r.

Autor: Anna Jaremek
Opublikowano: 23.05.2024

Burmistrz Janowa Lubelskiego ogłasza kolejną edycję naszego lokalnego konkursu „ANTEK ROKU”.


Konkurs ma za zadanie wyróżnić i uhonorować ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się lub przyczyniają do rozwoju i promocji Gminy Janów Lubelski.

 

Wyróżnienie „Antek Roku 2023/2024” przyznawane jest za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie od 01.06.2023 do 30.05.2024 roku, w następujących kategoriach:

  • Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Janów Lubelski
  • Człowiek Roku – za wyróżniające osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, również na rzecz społeczności lokalnej, profesjonalizm i skuteczność działania;
  • Promotor Roku – za szczególne przyczynianie się do promocji Gminy Janów Lubelski w kraju i za granicą;
  • Talent Roku – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne i inne;
  • Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
  • Wolontariusz Roku – za czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów.
  • Wydarzenie Roku – za wybitne przedsięwzięcia, które promują i wyróżniają naszą społeczność i Gminę lub znacząco wpływają na standard życia lokalnej społeczności.

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wyróżnieniem kandydata w przedstawionych powyżej kategoriach proszone są o złożenie wniosku nominacyjnego (druk wniosku do pobrania poniżej) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk zgody do pobrania poniżej) do dnia 13 czerwca 2023 roku, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23) w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59.

 

Uroczyste wręczenie statuetek „Antek Roku” odbędzie się 23 czerwca 2024 r. podczas imprezy promocyjnej „Sami swoi”, która odbędzie się na terenie Zoomu Natury.

 

Plik
Wniosek nominacyjny Antek Roku 2023-2024.doc
0.03 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wniosek nominacyjny w kategorii Sponsor Roku 2023-2024.doc
0.03 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx
0.01 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznywania corocznych wyróżnień Antek Roku.pdf
0.29 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Regulamin przyznawania corocznych wyróżnień Antek Roku.pdf
1.15 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube