Drukuj print

Doceńmy tych, którzy na to zasługują! "Antek Roku 2021/2022” - zgłoszenia do 27 czerwca 2022 r. !!!

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 27.06.2022

Burmistrz Janowa Lubelskiego ogłasza kolejną edycję naszego lokalnego konkursu „ANTEK ROKU”. Konkurs ma za zadanie wyróżnić i uhonorować ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się lub przyczyniają do rozwoju i promocji Gminy Janów Lubelski.

 

Wyróżnienie „Antek Roku 2021/2022” przyznawane jest za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie od 01.06.2021 do 30.05.2022 roku, w następujących kategoriach:

  • Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Janów Lubelski;
  • Człowiek Roku – za wyróżniające osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, również na rzecz społeczności lokalnej, profesjonalizm i skuteczność działania;
  • Promotor Roku – za szczególne przyczynianie się do promocji Gminy Janów Lubelski w kraju i za granicą;
  • Talent Roku – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe,  społeczne i inne;
  • Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalne, w tym m.in. stworzenie innowacyjnego produktu, utworzenie nowych miejsc pracy;
  • Wolontariusz Roku – za czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów, które to działania przekładają się na jakość życia lokalnej społeczności, rozwiązują problemy społeczne, integrują i aktywizują mieszkańców;
  • Wydarzenie Roku – za przedsięwzięcia, które promują i wyróżniają naszą społeczność i Gminę lub znacząco wpływają na standard życia lokalnej społeczności.

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wyróżnieniem kandydata w przedstawionych powyżej kategoriach proszone są o złożenie wniosku nominacyjnego do dnia 27 czerwca 2022 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23) w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59.

Prosimy o dołączanie do wniosku wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 

Uroczyste wręczenie statuetek „Antek Roku” odbędzie się 10 lipca 2022 r. podczas imprezy promocyjnej „Dni Janowa”.

file
Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego.pdf
0.29 MB
download Pobierz
file
Regulamin.pdf
1.01 MB
download Pobierz
file
Wniosek nominacyjny.pdf
0.21 MB
download Pobierz
file
Wniosek nominacyjny w kategorii Sponsor Roku.pdf
0.19 MB
download Pobierz
file
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
0.41 MB
download Pobierz
facebook youtube