sobota, 23 marzec 2019, Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Pogoda w Janowie

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim za 2014 r.

Zebranie Sprawozdawcze OSP w Janowie Lubelskim za 2014 r. odbyło się w dniu 01.02.2015 r. w Sali Konferencyjnej Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim. Zebraniu przewodniczył Prezes OSP d-h Grzegorz Kwiecień. Na wstępie, z dbałością o statutowy ceremoniał odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych Członków OSP.

W części organizacyjnej przedstawiono sprawozdania, raporty i plany działalności a także protokół Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji podkreślono potrzebę dalszego rozwoju szkoleń dla Członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w oparciu o własny Program Rozwoju Kultury Fizycznej. Pochwalono sprawne wykonanie prac adaptacyjnych przy Garażu OSP, mieszczącym się przy budynku Domu Nauczyciela. Zwrócono uwagę na potrzebę zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.  Te działania umożliwią realizację głównego celu statutowego, jakim jest zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Omówiono też planowane obchody 110 – lecia założenia OSP w Janowie Lubelskim. Zaproszeni Goście pogratulowali rozwoju OSP i życzyli realizacji przyjętych ambitnych zamierzeń.

Zebrani zaakceptowali dotychczasowe działania Zarządu poprzez udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy. Uchwalili też plany na 2015 r.

Po zakończeniu zebrania Członkowie OSP i zaproszeni Goście z zainteresowaniem obejrzeli starannie odnowione pomieszczenie Garażu OSP – teraz czekające na nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. 

 

 

Tekst: Antoni Sydor – Sekretarz OSP, foto: Krzysztof Kurasiewicz

 

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www