Pogoda w Janowie

niedziela, 18 listopad 2018, Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny

Zawiadomienie - XLIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 9 luty 2018 r.  o godz. 900 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 grudnia 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 2. wydzierżawienia części działki nr 88/1,
 3. wydzierżawienia części działki nr 2349/11,
 4. wydzierżawienia części działki nr 1444/1,
 5. wydzierżawienia części działki nr 1444/1
 6. wydzierżawienia części działki nr 1444/2
 7. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Janowa Lubelskiego na temat budżetu Gminy Janów Lubelski na 2019 rok,
 8. poręczenia przez Gminę Janów Lubelski zobowiązania z tytułu zobowiązań bankowych zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim
 9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 10. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 11.  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021,
 12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 1. Omówienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok.
 3. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www