Pogoda w Janowie

czwartek, 18 październik 2018, Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

Zawiadomienie - XLII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 28 grudnia 2017 r.  o godz. 1100 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 30 listopada 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż 2 nieruchomości,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół podstawowych na terenie Gminy Janów Lubelski,
 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
 5. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu w latach 2018 – 2019,
 7. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 8.  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2017 – 2020
 9. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 10. uchwały budżetowej na 2018 rok.
 1. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.       

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                                

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www