niedziela, 16 czerwiec 2019, Imieniny: Aliny, Justyny, Benona

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - VIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

SO.0002.5 2019.EM4

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 18 czerwca  2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się  VIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 24 maja 2019 r.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Janowa Lubelskiego za 2018 rok,
2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
3) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Janowie Lubelskim,
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ulicy Świerdzowej,
6) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM” – ETAP 1,
7)  uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
8) uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Janów Lubelski,
9) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
10) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2019 – 2022.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Ćwiek

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www