czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - LI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

SO.0002.9.2018.EM4

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 14 września  2018 r.   o godz. 900 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego  odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 31 sierpnia 2018 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

4) zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

5) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021.

4. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Janus

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www