czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - L sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 31 sierpnia  2018 r.   o godz. 900 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego  odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 24 lipca 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
 3. zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021.
 1. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www